Lokalregler & Konverteringstabeller

Det kan koste liv!!!

HUSK at tage hensyn til vores banepersonale når der arbejdes. Det er til stor glæde for alle spillere at vores bane vedligeholdes. VENT med at slå til bolden indtil personalet har vinket. Tak!

Kære medlem eller anden interesserede   

Selvskovning i Hirtshals Golfklub

Hirtshals Golfklub tilbyder selvskovning efter princippet om ”noget for noget”.

Du får tildelt et område til fældning og oprydning, og får brændet uden beregning. Hirtshals Golfklub får udført nødvendig oprydning og skovning, samt får frigjort nogle timer, som kan benyttes på golfbanen.

Arbejdet skal ske efter nogle retningslinjer, som er følgende

 • Arbejdet skal udføres mellem den 1. december og 15. marts 2018
 • Der må kun fældes de anviste (mærkede) træer og kun indenfor det anviste område
 • Træer skal fældes så tæt på roden som muligt
 • Kviste, grene og toppe skal samles og stakkes som anvist af personalet
 • Du må ikke beskadige golfbanens arealer (fairway, greens mv) med køretøjer og lignende
 • Hvis træer ikke vælter helt, og du ikke kan fjerne dem SKAL banens personale orienteres af sikkerhedshensyn
 • Golfklubben kan stille egnet traktor og vogn til rådighed for transport af træet til klubbens parkeringsplads, hvis du ikke selv råder over noget
 • Arbejdet sker på eget ansvar
 • Du skal bruge egne redskaber, benzin, kædeolie mv
 • Brændet ligger for eget ansvar
 • Alle kan benytte sig af tilbuddet, hvis man er indstillet på at følge retningslinjerne. Dog har medlemmer af golfklubben fortrinsret

Hvis dette har din interesse bedes du kontakte chefgreenkeeper Kenneth Jensen på 23 28 88 38 eller på greenkeeper@hirtshals-golfklub.dk

Lokale regler

Det er ikke tilladt at hente bolde ind fra omkringliggende marker, hvor der er markeret med hvid pæl med grøn top.

Lempelse uden straf:

- fra alle indsamlede bunker af grene og træer
- fra traktorspor, nysået græs og arealer skadet af vand eller gåsebiller
- ved nyplantede træer og buske samt fra banens veje og stier

Markeringer på fairway til midt-green: Rød = 100 m, Gul = 150 m.

Alle markeringspæle, afstandsmarkeringer, klokkestandere, broen på hul 4 og brønden på hul 1 er ikke flytbare forhindringer.

 

Lige et par etiketteregler til glæde for alle:

Din placering på banen er altid bagved bolden foran og IKKE foran bolden bagved. En hurtigere bagfra kommende bold (uanset antal spillere) skal altid lukkes igennem hvis de ønsker det. Det er altså ikke din bold der afgør om det er hensigtsmæssigt.

Hold disse tider - erfaring viser, at man uanset spillestyrke kan afvikle en runde på følgende maksimumtider:
2 - bold    3,5 timer
3 - bold    4,0 timer
4 - bold    4,5 timer
Max. 4 bolde tillades.

HUSK!
Turf skal lægges på plads, nedslagsmærker skal rettes op, 
samt river skal placeres i bunkers.

Vi ønsker alle en god tur.